Tài Chính Dành Cho Nhà Quản Lý – Gene Siciliano

0 86

Ebook Tài Chính Dành Cho Nhà Quản Lý

Sử dụng cuốn sách Tài chính dành cho nhà quản lý như thế nào?

Chương 1 của cuốn sách Tài chính dành cho nhà quản lý bàn về những sự kiện kinh doanh khiến nhu cầu về những nhà quản lý am hiểu tài chính gia tăng. Những nhà quản lý và chủ doanh nghiệp hiện nay cần có cả sự trung thực về tài chính và năng lực tài chính – những điều trước đây thường không được kỳ vọng ở họ. Việc lưu giữ các cuốn sổ kế toán với những số liệu nghèo nàn và hy vọng các nhân viên kế toán sẽ “làm đẹp” chúng vào cuối năm để công ty được hoàn thuế đầy đủ không còn phù hợp nữa. Việc xem xét các báo cáo chỉ để kiểm tra lợi nhuận trong tháng và bỏ qua những phần còn lại cũng là chuyện quá khứ. Nếu muốn thăng tiến, hay ít nhất là thành công trong công việc hiện tại, nhà quản lý không thể bỏ qua các thuật ngữ tài chính.

Link tải Sách : Ebook tài Chính dành cho nhà quản lý

Từ Chương 2 đến Chương 6 chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về các báo cáo tài chính cơ bản, được lập hàng tháng và những mẹo mà chúng ta có thể sử dụng khi đọc, hiểu và sử dụng thông tin trong đó. Vì vậy, chúng tôi khuyên bạn nên đọc đi đọc lại phần này theo đúng thứ tự cho tới khi bạn cảm thấy mình đã hoàn toàn hiểu vấn đề.

Sau đó, bạn nên tiếp tục Chương 7 và Chương 8. Hai chương này sẽ khám phá “những thông tin ẩn” trong mỗi công ty. Mỗi chương sẽ khám phá từng lĩnh vực cụ thể cần phân tích, trong đó các thông tin tài chính cơ bản sẽ được tổ chức lại và chi tiết hóa để làm nổi rõ vấn đề. Mục đích của những chương này là giúp bạn rút ra thông tin và hiểu rõ thông tin từ các báo cáo.

Chương 7 tập trung vào các chỉ số hoạt động (operating ratios) với những công thức tính toán dựa trên các thông tin trong báo cáo tài chính. Mục đích là chỉ ra mối liên hệ giữa hai biến số ”vô hình” trong các báo cáo nhưng lại rất quan trọng để đánh giá tình hình tài chính tổng thể của một công ty. Chúng ta sẽ xem xét một số chỉ số thông dụng, có giá trị nhất và cách thức sử dụng chúng hiệu quả nhất để hiểu thêm về sức mạnh bên trong của những yếu tố mà chúng đo lường. Đây là chương bạn nên đọc lại nhiều lần vì nó là công cụ tham khảo hữu ích rất ngắn gọn.

Chương 8 giải thích những yếu tố cơ bản của kế toán chi phí − nguyên tắc hoạt động và vai trò quan trọng của nó trong việc kiểm soát lợi nhuận gộp. Mục đích cơ bản của kế toán chi phí là giúp các nhà quản lý nắm rõ chi phí thực tế của sản phẩm hoặc dịch vụ mà công ty họ bán ra. Vì thế, họ có thể tăng doanh số của những sản phẩm và dịch vụ đem lại nhiều lợi nhuận và giảm lượng bán các sản phẩm và dịch vụ đem lại ít lợi nhuận.

Chương 9 đề cập đến việc lập kế hoạch kinh doanh. Chương này thảo luận tầm quan trọng của việc lên kế hoạch, sự khác nhau giữa lập kế hoạch chiến lược và lập kế hoạch hoạt động hàng ngày. Tầm nhìn và sứ mệnh là điểm khởi đầu để hoạch định chiến lược và thiết lập các mục tiêu ngắn và dài hạn.

Chương 10 giải thích những nội dung cơ bản của việc cấp vốn − huy động vốn để khởi nghiệp và vốn lưu động để vận hành doanh nghiệp. Đây là vấn đề quan trọng khi phát triển vì để tăng trưởng, một doanh nghiệp sẽ cần nhiều vốn hơn so với nguồn lực nội bộ của mình. Chương 10 cũng đề cập tới việc sử dụng các công cụ nợ và nguồn vốn chủ sở hữu, đồng thời giải thích một số kỹ năng cần thiết và thảo luận về một số ưu nhược điểm của chúng.

Chương 11 và 12 tìm hiểu chức năng quản trị quan trọng của việc lập kế hoạch, bao gồm lập kế hoạch hoạt động và dự trù ngân sách. Mục đích của phần này là giúp bạn nắm rõ những yếu tố thường phải dự trù như lợi nhuận, luồng tiền mặt và vốn huy động cho một hoạt động kinh doanh trước khi bạn chính thức lên kế hoạch.

Tôi hy vọng bạn sẽ đọc lại cuốn sách Tài chính dành cho nhà quản lý nhiều lần. Và khi sử dụng cuốn sách này như một tài liệu tham khảo, bạn sẽ củng cố thêm các bài học trong đó và tìm ra cách thức mới để ứng dụng các bài học sau mỗi lần đọc.

Tủ Sách Kinh Doanh Hay Nhất

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.

SUBSCRIBE
Subscribe Now
Join our newsletter and get 30% off your next purchase
Get 30% OFF